Виноградівська територіальна громада
Херсонська область, Херсонський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Громадський бюджет

ВИНОГРАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ОЛЕШКІВСЬКОГО РАЙОНУ

  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

XXІV-ї    СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

  

18.10.2018 № 535

 

Про затвердження Положення

про громадський бюджет (бюджет

участі)  Виноградівської сільської  ради

 

З метою удосконалення процедури та процесу громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі)

Виноградівської сільської  ради (далі – Положення), що додається.

     2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

селищної ради з питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку (Васюкова Л.А.).

Виноградівський сільський голова                                              С.В.Шматенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 24 сесії Виноградівської сільської  ради № 535

від 18.10.2018 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет (бюджет участі) Виноградівської сільської  ради

(далі – Положення)

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) Виноградівської сільської  ради – це частина сільського бюджету, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів територіальної громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів сільського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2 Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, який проживає на території Виноградівської сільської  ради.

1.3. Територіальна громада Виноградівської сільської  ради – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані та проживають на території  територіальної громади, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.4. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку територіальної громади та умов проживання у ньому громадян, які належать до  територіальної громади Виноградівської сільської  ради.

1.5. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом голосування громадян України, які належать до територіальної громади Виноградівської сільської  ради.

2. Загальні положення

2.1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень, зокрема, Закон запроваджує такий механізм, як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради проводиться за рахунок коштів сільського бюджету.

2.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради на наступний бюджетний рік складає не менше 1 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду сільського бюджету Виноградівської сільської  ради.

2.4. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради можуть бути профінансовані проекти громадян України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів  Виноградівської об’єднаної  територіальної громади, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.5. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності.

2.6. Орієнтовна вартість пропозиції, яка реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 50 відсотків від загальної суми коштів, призначених на реалізацію завдань поточного характеру.

2.7. Проектні пропозиції у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені її автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила поза рамки суми коштів, виділених на бюджет участі.

2.8. Зміни до пропозицій відповідно пункту 2.7 цього Положення повинні бути внесені протягом 5 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

3. Порядок подання пропозицій та проектів

3.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, може подати будь-який громадянин України, який зареєстрований та проживає на території населених пунктів  Виноградівської об’єднаної  територіальної громади.

3.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)  Виноградівської сільської  ради, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа,  дитячий садочок тощо).

3.3. Для подання пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджет участі) Виноградівської сільської  ради, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 15 громадян України, що зареєстровані та проживають на території населених пунктів Виноградівської об’єднаної  територіальної громади (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. 

3.4. Пропозиції та проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: вул. Ларіонова, 7 с.Виноградове або в електронному вигляді на е-mail: Виноградове  з послідуючим підтвердженням у паперовому вигляді.

3.5. Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає на території населених пунктів Виноградівської ОТГ, може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради.

3.6. Пропозиції та проекти приймаються щорічно з 15 жовтня до               01 листопада.

3.7. Із заповненими бланками пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись на офіційному сайті Виноградівської сільської  ради https://vynogradivska-gromada.gov.ua/main/

3.8. Автор пропозиції (проекту) може у будь-який момент зняти свою пропозицію (проект) з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

3.9. Об’єднання пропозицій (проектів) можливе лише за взаємною згодою авторів пропозицій (проектів).

3.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою автора (ів) пропозиції (проекту) до початку голосування або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у розділі 4.

3.11. Автор пропозиції (проекту) або уповноважена ним особа повинен представити пропозицію (проект) в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених пропозицій (проектів). Внесення можливих поправок до пропозицій (проектів) можливе не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

4. Аналіз пропозицій та проектів

4.1. Комісія з розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради (далі – уповноважений робочий орган) веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради.

Склад комісії:

Бідашку Андрій Дмитрович

перший заступник сільського голови - голова комісії

Дівіль Валентина Іванівна

спеціаліст І категорії з організаційних питань - секретар комісії

                                                      Члени комісії:

Снігур Наталія Іванівна

Заступник сільського голови з

Васюкова Лариса Анатоліївна

голова постійної комісії сільської   ради з питань  планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку

Кудревська Галина Лемардівна

Головний бухгалтер

Кулінська Ольга Вячеславівна

начальник загального відділу

Коваленко Сергій Вікторович

Голова постійної   комісії з питань з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища, 

 

 

4.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку пропозиції (проекту) уповноважений робочий орган:

4.2.1. Передає копію заповнених бланків пропозицій (проектів) до відповідних структурних підрозділів Виноградівської сільської  ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням бланку аналізу пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, (згідно з додатком 3 до цього Положення);

4.2.2. У разі, якщо пропозиція (проект) є неповною або заповненою з помилками, уповноважений робочий орган по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації (згідно з додатком 2 до даного Положення). У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

4.2.3. Комісія з розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради протягом 5 календарних днів з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

4.2.4. У разі, якщо проект перевищує максимальну суму, поданий у невідповідні терміни, або з порушень вимог цього Положення, проект не буде допущений до голосування.

4.3. Відповідні структурні підрозділи Виноградівської сільської  ради:

4.3.1. У разі, якщо пропозиція (проект) не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються до автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;

4.3.2. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) одразу передають до уповноваженого робочого органу;

4.3.3. Виступають ініціаторами зустрічей з авторами пропозицій (проектів) у разі, коли більше ніж одна пропозиція (проект) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 5 календарних днів з дня відправлення інформації авторам пропозицій (проектів) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільної пропозиції (проекту) або знімуть одну з пропозицій, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;  

4.4. Будь-які втручання в пропозиції (проекти), зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими пропозиціями (проектами), можливі лише за згодою авторів цих пропозицій (проектів).

4.5. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) згідно з пунктом 4.3.2 уповноважений робочий орган на офіційному сайті Виноградівської сільської  ради https://vynogradivska-gromada.gov.ua/main/  у розділі «Громадський бюджет Виноградівської  ОТГ» виставлені на голосування.

4.6. Переліки з пропозиціями (проектами), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради і які отримали позитивну оцінку, розміщуються на офіційному сайті Виноградівської сільської  ради (zavodska.gromada.org.ua) у розділі «Громадський бюджет Виноградівської  ОТГ» не пізніше як за 5 календарних днів до дня початку голосування.

4.7. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення.

Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.

5. Порядок голосування

5.1. Відбір пропозицій (проектів), які пройшли попередній розгляд і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів Виноградівської ОТГ .

5.2. Голосування проводиться:

- в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування (додаток 4 до даного положення), який можна отримати в цих пунктах;

- електронно на офіційному сайті Виноградівської сільської  ради https://vynogradivska-gromada.gov.ua/main/ у розділі «Громадський бюджет Виноградівської  ОТГ».

5.3. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше, як за 5 календарних днів до дня початку голосування.

5.4. У пунктах для голосування забороняється агітація за окремі проекти.

5.5. Голосування на паперових носіях здійснюється за пред’явленням оригіналу паспорту. У пунктах для голосування можна, також, ознайомитись з переліком проектів, допущених до голосування.

5.6. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування.

5.7. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.

6. Встановлення підсумків голосування

6.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за кожну окрему, виставлену на голосування пропозицію (проект), реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів з громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, та подальше укладання списків з результатами голосування.

6.2. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, виділених на реалізацію пропозицій (проектів).

6.3. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів. 

6.4. Рейтинг та перелік пропозицій (проектів) оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

7. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження громадського бюджету (бюджету участі)

7.1. У процесі впровадження громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради проводяться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи: 

1) навчання громадян України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів Виноградівської  ОТГ щодо написання та подання пропозицій (проектів);

2) ознайомлення громадян України, які зареєстровані та проживають на території населених пунктів Виноградівської ОТГ, з основними положеннями та принципами громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання пропозицій (проектів); 

3) представлення отриманих пропозицій (проектів) та заохочування до взяття участі в голосуванні; 

4) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету (бюджету участі) Виноградівської сільської  ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь