Виноградівська територіальна громада
Херсонська область, Херсонський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Ясла-садок "Барвінок" Виноградівської сільської ради

 

                                                 Звіт  керівника Виноградівського ЗДО»Барвінок»

                                     Про підсумки роботи ЗДО»Барвінок» за 2018рік

 

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.  

Сьогодні дошкільна освіта орієнтована на особистість дитини та її пристосування до життя в сучасному світі, формування її взаємин з соціальним оточенням. Сучасний стан дошкільної освіти засвідчує істотні зміни в її змісті( їх відображено у Базовому компоненті дошкільної освіти), а головне - в організації освітнього процесу на засадах інтеграції та педагогіки партнерства.

Модернізуючи освітній процес, маємо розуміти, що освіта насамперед повинна задовольнити потреби суспільства.

   Документи в галузі освіти націлили педагогічний колектив у 2017-2018н.р.  на необхідності:

- продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу, сприятливого для формування соціальних компетентностей дитини та реалізації індивідуальних творчих потреб кожного вихованця;

-  оновити зміст ,форми та методи роботи;

 - зосередити увагу на інтеграційному підході до розвитку, вихованя й навчання дітей.

  - упровадження активних форм роботи в практику ЗДО.  

 

У 2017/2018 навчальному році ЗДО»Барвінок» працював над науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико-орієнтований аналіз» та за Інтраіндивідуальною моделлю соціалізації особистості.

Упровадження активних форм роботи в практику ЗДО потребувало відповідної підготовки педагогічного колективу. А  так як рівень якості освітнього процесу залежить від педагогічної майстерності педагога, його творчої активності -  методична робота направлялася на розвиток професійної майстерності, на оволодіння інноваційними методами та технологіями, інтерактивними формами навчання.

   Працюючи над розбудовою моделі освітнього соціалізуючого простору як засобу успішної соціалізації дітей з 2016 року, врахувавши методичні рекомендації Л.М.Назаренко кандидата педнаук, доцента кафедри менеджменту освіти КВНЗ» Херсонська академія неперервної освіти», ми зупинилися на інтраіндивідуальній моделі соціалізуючого простору. Така модель характеризується і зорієнтована на розкриття творчої індивідуальності кожного вихованця. Працюємо за цією моделлю з 01.09.2016 року в усіх групах.

У центрі моделі знаходиться   концепція «Я- соціальний образ» дитини. Найближчим середовищем соціалізації виступає: сімя, ЗДО(педагоги,батьки),соціум(соціальні інститути).

Соціальний компонент  моделі соціалізуючого простору забезпечений:

- співпрацею з соціумом( школа.бібліотека, БК тощо);

- підвищенням рівня готовності батьків до створення умов соціалізації дитини;

- співпрацею з громадськими об’єднаннями, організаціями, фондами, асоціаціями;

- масові заходи, спрямовані на здійснення соціалізації особистості;

- інформаційним забезпечення ходу реалізації проблеми.

 

Освітній компонент соціалізуючого простору забезпечений:

- розгалуженістю видів соціальної діяльності дошкільника: соціальні та творчі   проекти, волонтерство, суспільні акції тощо;

- оновленням структури та змісту діяльності ЗДО,сучасні підходи, форми і методи роботи

- здійсненням освітнього моніторингу за темою науково-методичного дослідження;

- вивченням та поширенням перспективного педагогічного досвіду

 

Технологічний компонент моделі  забезпечений:

- оптимізацією всього творчого потенціалу педколективу;

- інноваційним змістом форм, методів, підходів до соціалізації дітей та організації освітнього процесу;

- просвітництвом батьків і взаємодіяєю сімї, ЗДО та інших соціальних інституцій;

- психологічним супровідом соціалізації дітей.

 Працюючи за науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико-орієнтований аналіз» у 2018 році зробили аналіз та оцінку впливу навчально- методичної проблеми на стан соціалізації дітей,а саме:

1.Ефективності освітніх заходів.

2.Співпраці усіх соціальних інститутів соціалізації.

3.Результатів впливу  проблеми на формуваня соціальних компетентностей дітей.

4. Моніторинга  адаптації та соціалізації дітей.

5.Результатів анкетувань педагогів, батьків.

6.Методичних рекомендацій, тренінгових занять.

Працюючи над науково-методичною проблемою у2017-2018 н.р. використовували такі форми роботи:

 • тижні педагогічної майстерності;
 • аукціон педагогічних ідей;
 • конкурс «Педідеї»;
 • творчі звіти педагогів;
 • педагогічні читання;
 • методичні фестивалі;
 • презентаціі творчих, соціальних проектів;
 • анкетування;
 •  тренінги;
 • круглий стіл ЗДО та ПЗСО;
 • семінари, практикуми
 • педагогічні ради

 На підставі визначених у річному плані пріоритетних завдань та напрямків роботи закладу  працюємо за розробленими нами системами та моделями виховання.

Розробили:

1.Систему виховання на основі цілісної формули здорового способу життя.

2.Систему роботи з художньо- естетичного розвитку.

3.Структурну модель організації економічного виховання.

4.Систему роботи щодо формування екологодоцільної поведінки.

5.Систему роботи з патріотичного виховання.

Метою роботи педагогів ЗДО за навчально-методичною проблемною темою 2018р.   визначено:

 - допомогти дошкільнику адаптуватися в нових сучасних умовах, в соціумі, що зазнає швидких змін в екологічній, економічній, правовій, інформаційній, комп'ютерній галузях, оволодіти досвідом старших, зрозуміти своє покликання, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в суспільстві. 

 

Всього груп в ЗДО -7 ( 6 груп в ЗДО та 1 група короткотривалого перебування дітей 5 –річного віку на базі ЗЗСО.)

Усього дітей в ЗДО на 01.06.18р.- 142 дитини

Планується випустити до школи в 1 клас -  41дитину

Планується зарахувати  до 1 мол групи- 24 дитини.

 

1. Організація освітньої роботи в  закладі дошкільної освіти у 2017-2018  навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

Зміст освітнього процесу в ЗДО»Барвінок» реалізується відповідно до вимог освітньої програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років та освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

Використовувались парціальні освітні програми:

-«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

- «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. — Єфименко М. М.);

-«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

-«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.- МалишевськаІ.А. , Демидова С.К.)

Для реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти у ясла – садку  працюють гуртки:- туристично-краєзнавчий »Стежками рідного краю»;

- розвитку творчих здібностей»Домісолька» та»Дивосвіт»

Виходячи з науково-методичної проблеми  «Соціалізація дітей в сучасних умовах» , реалізації  у 2017-2018 навчальному році завершального етапу та аналізу освітньо-методичної роботи ,  педагогічний колектив Виноградівського ЗДО«Барвінок» окреслив такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1. Соціалізація особистості дошкільника на основі інтраіндивідуальної моделі освітнього простору.

2. Забезпечення високої якості та ефективності цілеспрямованого розвитку у сфері патріотичного виховання дошкільнят.

3. Використання інноваційних технологій, форм роботи для розвитку художньо-естетичних здібностей дітей.

4. Здійснення економічного виховання дошкільників шляхом предметно-операційної та трудової діяльності.

Уся робота адміністрації закладу спрямовувалася  на вирішення головного завдання - зробити ЗДО»Барвінок» сучасним дошкільним   закладом, який успішно буде провадити освітні послуги, буде позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.

      Враховуючи методичні рекомендації було проведено моніторингове дослідження дітей:

 

   Показники моніторингу  фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

Група

 

Рівень (%)

 

 

 

Високий

Достатній

Середній

Низький

Старша 30 ч.

34%

40%

23%

3%

Якість засвоєних знань

74%

Результати моніторингу свідчать про достатню якість організації та проведення занять з фізичного виховання інструктором з фізичного виховання Коваленко Н.І.

Особистісна готовність дітей старших груп визначалася шляхом моніторингу рівня розвитку дітей

Моніторингом було  охоплено- 41 вихованця старших груп. За результатами моніторингу встановлено:

Старша група

Математика

Грамота

Мовленнєвий розвиток

рівень

рівень

 

рівень

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

30ч.

55%

35%

10%

-%

53%

27%

15%

5%

56%

38%

6%

-%

Якість засвоєних знань

 

90%

 

80%

 

94%

                           

 

Група короткотривалого перебування

Математика

Грамота

Мовленнєвий розвиток

рівень

рівень

 

рівень

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

В.

Д.

С.

Н.

11ч.

50%

32%

18%

-%

17%

20%

24%

39%

22%

40%

38%

-%

Якість засвоєних знань

 

82%

 

37%

 

62%

                           

    Результати моніторингу свідчать про достатній  рівень засвоєння програмового матеріалу.                            Педагоги  під час організованої освітньої діяльності звертають увагу на психологічну готовність дитини до шкільного життя і проводять профілактичні заходи щодо шкільної дезадаптації (бесіди, сюжетно-рольові ігри, читання та обговорення творів, екскурсії).  У програмі «Дитина», «Впевнений старт» сім’ю визнано основною соціальною інституцією, яка відповідає за якісну підготовку дітей до набуття життєвої компетентності,  тому вихователі приділяють значну увагу співпраці з батьками.

 

  2.   Робота з батьківською громадськістю в закладі проводиться у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права дитини, річного плану та направлена на інтеграцію родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, враховуючи інтереси, запити, цінності і матеріальне становище сімей.

         Врахувавши методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної

освіти з батьками вихованців(лист МОНУкраїни від11.10.2017р.№19-546) впроваджуємо нові сучасні підходи, що спрямовані на формування  взаємопорозуміння та довіри, побудови партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною.          

  Співпрацю реалізовуємо в таких напрямках:

-створення інформційно-просвітницького простору для батьків;

-сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне;

-залучення батьків до участі в освітньому процесі;

-узгодження понять, цінностей, педагогічної  позиції, досягнення  єдності виховних впливів на дитину в родині та закладі дошкільної освіти;

-формування партнерської  взаємодії між закладом дошкільної освіти і родиною.

Для реалізації принципів партнерства педагоги використовують такі форми роботи:

 • проведення батьківських зборів ;
 • презентації, майстер-класи, конкурси;
 • проведення бесід, анкетувань,тренінгів;
 • день відкритих дверей;
 • обговорення та консультації стосовно розділів програми «Дитина», «Впевнений старт»;
 • консультування батьків стосовно інтелектуальної, фізичної та психологічної готовності дітей до умов шкільного життя.

Узгодженність зусиль педагогів, батьків сприяла ефективності реалізації вимог Базового компоненту.

Аналіз роботи показав, що забезпечення єдності вимог ЗДО і сім’ї у вихованні та навчанні дітей досягається завдяки проведенню з батьками традиційних та інтерактивних форм роботи.

Найпоширенішим  засобом  інформуваня батьків про життя закладу дошкільної освіти є його сайт.

 

 1. Оптимізації методичної роботи в ЗДО сприяє впровадження у практику інтерактивних форм роботи з вихователями: круглий стіл, проблемний стіл, тренінги, перегляд вебінарів,  психологічні вправи-емпатії, мозковий штурм, асоціативні хвилинки,  хвилинки колективноготворчого мислення, мета-план, тощо  Ці активні форми роботи дають можливість педагогам об'єктивно оцінити себе, свої знання, уміння, навички, підвищують професійний рівень.

         Моніторингові дослідження педагогів засвідчили:

1.Зростання професійних здібностей педагогів.

2.Міра прояву мотивації  педагога зросла.

3.Зросла пізнавальна активність дітей -  до 62%

4.Діти стали активнішими на – 23

        Практичні аспекти соціалізації дітей в ЗДО»Барвінок»

  Формування соціальної компетентності дітей відбувається через використання педагогами  сучасних інноваційних технологій.                     

               Т ехнологія

                              П.І.Б. педагога

показник

       Ейдетика

Філенко Т.Б., Панченко І.О., Петрина О.С., Шапувал А.Д., Соценко Т.А.,  Теленик І.М., Кирилюк Л.М.

7 / 58%

       Орф-педагогіка

Філенко Т.Б., Панченко І.О., Зінченко Л.О, Петрина О.С., Кобзар І.А., Дмитрієва Т.Г. , Шапувал А.Д., Соценко Т.А., Ходій Л.П., Теленик І.М., Кирилюк Л.М.

11 / 92%

       Музейна педагогіка

Філенко Т.Б., Петрина О.С Шапувал А.Д Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Теленик І.М Соценко Т.А. Панченко І.О. Кирилюк Л.М., Філенюк Л.І. ,Ходій Л.П.

11 / 92%

     Технологія Т. Піроженко

Шапувал А.Д Філенко Т.Б., Панченко І.О.

3 / 25%                

        Мнемотехнологія

Філенко Т.Б., Зінченко Л.О,  Петрина О.С Кобзар І.А. Соценко Т.А. Дмитрієва Т.Г. Теленик І.М., Ходій Л.П., Філенюк Л.І.

9 / 75%

           Сендплей

Панченко І.О. Зінченко Л.О,  Петрина О.С Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Соценко Т.А. Шапувал А.Д., Філенюк Л.І.

8 / 67%

       ІКТ-технологія 

 

Зінченко Л.О,  Теленик І.М Панченко І.О., Філенюк Л.І.

4 / 33%

        Проектна

Панченко І.О. Зінченко Л.О,  Петрина О.С Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Кирилюк Л.М. Шапувал А.Д Соценко Т.А., Філенюк Л.І. Ходій Л.П.

10 / 83%

     Здоров’язбережувальна

Зінченко Л.О,  Соценко Т.А. Шапувал А.Д Петрина О.С Кобзар І.А. Дмитрієва Т.Г. Кирилюк Л.М. Панченко І.О., Ходій Л.П., Філенюк Л.І.

10 / 83%

     Пошуково-дослідницька

 

Панченко І.О. Шапувал А.Д Соценко Т.А.

3 / 25%

     Групова навчальна 

    діяльність

 

Зінченко Л.О,  Філенюк Л.І., Ходій Л.П.

3 / 25%

     Монтессорі-педагогіка

 

Шапувал А.Д., Соценко Т.А.

2 / 17%

     Педагогіка С.Русової

 

Шапувал А.Д

1 / 9%

      ТРВЗ

Шапувал А.Д Соценко Т.А. Теленик І.М., Ходій Л.П., Філенюк Л.І.

5 / 42%

      Педагогіка

     В.Сухомлинського

Ходій Л.П.

1 / 9%

  

 

 

Соціалізація дошкільників через використання інтерактивних форм і методів навчання

      Форми і методи

П.І.Б. педагога

показник

 

 

 

      Акваріум

Зінченко Л.О.,

1 / 9%

    Метод багатоканальної  діяльності

Ходій Л.П., Філенюк Л.І.,

2 / 17%

    Дерево рішень

Ходій Л.П., Дмитрієва Т.Г., Філенюк Л.І.,

3 / 25%

    Дебати

Ходій Л.П.,

1 / 9%

    Мікрофон

Ходій Л.П., Дмитрієва Т.Г., Зінченко Л.О., Філенко Т.Б., Кобзар І.А., Філенюк Л.І., Панченко І.О., Теленик І.М., Соценко Т.А.

9 / 75%

   Мозковий штурм

Ходій Л.П., Шапувал А.Д., Соценко Т.А. Панченко І.О.,

4 / 33%

   Снігова куля

Ходій Л.П., Дмитрієва Т.Г., Зінченко Л.О., Кобзар І.А., Філенюк Л.І.,

5 / 42%

 Групова навчальна діяльність

Ходій Л.П., Шапувал А.Д., Дмитрієва Т.Г., Петрина О.С., Соценко Т.А. Кобзар І.А.,

6 / 50%

 

 

 

   Ланцюжок

Ходій Л.П., Філенюк Л.І., Соценко Т.А. Дмитрієва Т.Г., Зінченко Л.О., Кобзар І.А., Теленик І.М.,

7 / 58%

   Робота в парах

Ходій Л.П., Філенюк Л.І., Філенко Т.Б., Панченко І.О., Соценко Т.А., Кирилюк Л.М.,

6 / 50%

 

 

 

   Метод протиріч

Шапувал А.Д.,

1 / 9%

 

 

 

   Інтерв’ю

Дмитрієва Т.Г.,

1 / 9%

   Асоціативна квітка

Кобзар І.А.,

1 / 9%

 

 

 

   Гарячий м’яч

Філенко Т.Б., Панченко І.О.,Кирилюк Л.М.,Соценко Т.А.

4 / 33%

   Карусель

Петрина О.С., Зінченко Л.О., Філенюк Л.І.,

3 / 25%

 

 

 

 

.

 

 

 

            Самооцінка здатності педагога до інноваційної діяльності:

 

 

                            Мотивація     Міра прояву: повна міра      достатньо    недостатньо

- допитливість                                                                    77%                  23%               0

- прагнення успіху                                                            54%                  46%                0

- прагнення самовдосконалення                                      62%                  38%               0

- прагнення лідерства                                                          0                      77%               23%

 

                               Професійні здібності

- володіння методами пед.дослідження                        15%                    85%                 0

-здатність до перебудови діяльності                              31%                   69%                 0

-здатність до співпраці                                                    77%                   23%                 0

- здатність акумулювати, використовувати                  46%                   54%                 0

 чужий досвід 

- здатність до самоорганізації                                         54%                   46%                 0   

 

       Очікування педагога від інноваційної діяльності(самооцінка)

 1. Особисте задоволення своєю працею -  69%.
 2. Суспільне значення       -  31%.
 3. Пріоритетне становище(увага) -  0%
 4. Матеріальна винагорода     -  0%

                                                    Самоаналіз ЗДО(педагоги)

         Якісні показники складових позитивного іміджу ЗДО за 5-бальною системою:

 

-кадрове забезпечення – 4,3 бал

-якість надання освітніх послуг - 4,7б;

-співпраця з громадою - 4,7б;

      - співпраця ЗДО і школи - 4,3б;

- стан матеріально-технічної бази – 3,7б

4. За результатами атестації покращився якісний показник кваліфікаційного складу педагогічного колективу : усього 15 педагогів

Вища кат.- 3 педагога-21%;  1категорія- 3 педагога- 21%;   2 категорія-1 педагог- 6 %;

спеціаліст-  8 педогогів- 52%.

У ЗДО працює 9  педагогів з освітнім ступенем магістра, що становить - 62%,

з освітнім ступенем бакалавра 5 вихователів - 33%,

з освітнім ступенем молодшого бакалавра 1 педагога – 5%.

 

  5.  Формуванню професійної активності молодих педагогів  сприяє робота Школи молодого спеціаліста.

     З метою надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї  у закладі  працює Консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.  

 

Співпраця ЗДО та ПЗСО

     В рамках укладеної Угоди  між дошкільною і початковою ланками освіти, організовано засідання круглого столу щодо ознайомлення вихователів старшої групи з новим Державним стандартом загальної початкової освіти та ознайомлення вчителів 4 класів з оновленою освітньою програмою «Дитина», було проведено спільне засідання  вихователів та вчителів початкових класів «Інтеграція освітнього процесу ДНЗ та ЗОШ на засадах спадщини В. Сухомлинського», батькам надано консультації психолога щодо готовності дитини дошкільного віку до шкільного життя.

Побудова соціалізуючого простору в ЗДО»Барвінок» на основі Інтраіндивідуальної моделі  забезпечила нам  виховання та соціальне становлення особистості дитини, як єдиного системного педагогічнго процесу, спрямованого на формування готовності дитини взаємодіяти з соціумом у різних сферах суспільної діяльності на основі ціннісного ставлення до себе, близького оточення, природи, світу прекрасного, праці, і головне – готовності дитини спрямовувати свою діяльність на благо людей і природи.

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що проблема соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціокультурних умовах не лише не втрачає своєї актуальності, а, навпаки, потребує додаткового дослідження з урахуванням зарубіжного та відчизняного соціально-педагогічного досвіду. Зокрема, на наш погляд, конструктивними є питання щодо забезпечення взаємодії ЗДО та соціального середовища як провідної умови соціалізації дитини, застосування активних технологій, інтерактивних методів організації навчально-пізнавальної діяльності дітей.

6. Матеріальна база. Фінансування закладу відбувається згідно помісячного розпису   асигнувань загального фонду місцевих бюджетів.

 

Придбано і поставлено на облік:

- холодильник на суму- 9999,00гр.;

 • придбано посуду - 5974,98 гр.
 • придбано постільної білизни,рушників, ковдр -27525,00гр
 • пральна машина LQ – 11999,00гр.
 • столи виробничі на харчоблок 4 шт.- 8000,00гр.
 • сухий басейн,спорт.інвентар- 7479,00гр.

Виноградівською сільською радою виділено кошти на:

1. Стіл виробничий-3шт та

  ванни мийні- 2 шт.усьго на суму: - 17893,00гр.

2. Машину для переробки овочей  - 23485,00гр.

 

Залучено коштів громади- передано і поставлено на облік матеріальних цінностей на суму:

- холодильник - 99900,00

- дитячі ігрові меблі на суму-2597,00гр.

                     Усього разом на суму: 125000,00 

 

Плануємо:

1.Провести поточний ремонт відкосів на фасаді дитячого садка  на суму - усього 499000,00гр.

2.Поточний ремонт холів,коридорів на суму- 3300,00гр.

3.Придбати ковдри,  посуд на 1 групу на суму-20000,00гр.

 

7. Харчування згідно рішення сесії сільської ради становить для батьків-50%.

Вартість харчування складає : сад - 23.00гр., яслі-17.00гр.

Виконання норм харчування дітей становить у середньому  - 83%

 

8. Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно – гігієнічних умов

 та    профілактика травматизму є одним із найважливіших питань у роботі закладу дошкільної освіти я/с «Барвінок». Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці» та інших нормативно – правових актів навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного розвитку вихованців.

     Дана робота проводиться в таких напрямках:

    -  створення безпечних умов для перебування дітей

     -  освітня робота з дітьми з питань БЖД

      - робота з коллективом з  ОП, ПБ

     - робота з батьками.

 Травматизму серед вихованців та працівників немає.

 

9. Звернення громадян. З вересня 2017року надійшло:

-усних- 2 звернення;

-письмових- 14 ; із них колективних – 2.

Усі вирішені позитивно.

 

Шашковий турнір

4 травня у Виноградівському СБК ім.Є.С. Матвєєва пройшов шашковий турнір серед вихованців ДЗО « Барвінок». У турнірі взяли участь вихованці середньої групи:                           Копєйкіна Валерія, Меркотан Даніель, Меркотан Катя, Сухина Артем, Тилиник Аліса,Чайка Нікіта та вихованці середньої «А» групи - Кобзар Софія та Коваленко Аріна.                               Також у турнірі прийняли участь вихованці старшої групи  - Баденко Олександр та Соценко Олег.

Переможцями турніру стали:

Меркотан Даніель I – місце

Копєйкіна Валерія II - місце

Чайка Нікіта III – місце

Усі учасники нагороджені призами, переможці турніру нагороджені грамотами.

 

                                                                             

 

 

 

 

                                                     

 

  

 

           

   Перше вересневе свято.

Ласкаве літо швидко промайнуло та залишило теплі спогади про відпочинок. Ясним промінчиком місяць вересень постукав у вікна всіх вихованців Виноградівського ЗДО я/с «Барвінок», запрошуючи їх до дитячого садочка. Адже на всіх чекає дивовижна подорож до країни Знань.  

Вже стало доброю традицією розпочинати новий навчальний рік в нашому закладі з проведення свята «Здрастуй, любий наш садок!», яке об'єднує в одну велику дружню родину вихованців, батьків та колектив дитячого садка. В залі панувала радісна атмосфера. Діти залюбки виконували пісні про дружбу та дитячий садок, із задоволенням декламували вірші про літо та Україну. А дівчатка старшої групи «Ромашка» продемонстрували неабиякі танцювальні здібності. Вони злагоджено та емоційно виконали танок «Барви рідної землі». Вихованці садочку уважно слухали розповідь ведучої свята Панченко І.О. про цікавий та різноманітний світ книжок. Адже саме вони допоможуть дошкільнятам потрапляти до країни Знань.

Вітальні слова промовила директор ЗДО Теленик О.П. Вона побажала колегам та батькам здоров'я, натхнення, терпіння. Акцентувала увагу на те, що цей навчальний рік для когось буде початком, а  для когось стане стартом перед навчанням у школі. Завітали на свято і шановані гості: заступник сільського голови Бідашку А.Д., представник спонсора Крамаренка С.В. завідувач магазину «Люкс» Мільонок І.В., меценат Проценко І.А.  Вони привітали дітей та дорослих зі святом. Бурхливими оплесками  батьки та працівники закладу відреагували на новину про початок  добудови двох групових приміщень та спортивної зали в новому навчальному році. Справжньою несподіванкою для дошкільнят став книжковий сюрприз - чарівний дзвіночок, який сповістив про те, що наш дитячий садок «Барвінок» широко відкриває двері для всіх і запрошує якомога частіше приходити до нас на гостини  на будь-які заняття, заходи, свята та розваги.

                                                                 Музичний керівник Ратушна І.М.

 

 

 

 

 «Тільки одна на землі Україна,

а ми – її доньки й сини!»

З метою формування патріотичних почуттів та виховання національної гідності 21 серпня  у нашому дошкільному закладі відбулося свято, приурочене Дню Державного Прапора  та Дню Незалежності України.

До святково прибраної зали завітали діти старших груп «Ромашка», «Бджілка» та середніх груп «Сонечко», «Дивосвіт», а також батьки вихованців. Дошкільнята мали можливість переглянути презентацію про національні та народні символи України, із зацікавленістю слухали розповідь ведучої свята Теленик І.М.  про неосяжні простори нашої країни та мальовничі її куточки. Діти продемонстрували вміння декламувати вірші, погралися в народну гру «Віночок». Дзвінко, емоційно, піднесено звучали пісні «Добрий день, матусю Україно», «Ти і я», «У нашій Україні», «Я маленька україночка». Припав до душі дітям і дорослим жартівливий український танок «Маленький музика». Виступи дітей сприймалися дорослими по- особливому, адже всі вони несли любов до рідної України.  

           Педагогічний колектив нашого закладу впевнений, якщо змалечку засівати зерна любові до України в дитячих серцях, виростуть із малят гарні та гідні люди – справжні патріоти України.

                                                                          Музичний керівник Ратушна І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень фізичної культури та спорту"

Дуже важливо від самого дитинства навчити дітей як берегти своє здоров’я, як його зміцнювати, що необхідно знати, щоб уникнути хвороб, як допомогти собі та іншим.

З 3 вересня  по 7 вересня цікаво та змістовно в ЗДО «Барвінок» пройшов "Тиждень фізичної культури та спорту ". 

Метою проведення Тижня є активізація фізкультурно – оздоровчої роботи, пропаганда фізичної культури та здорового способу життя, залучення дітей, батьків до занять фізичною культурою та спортом.

В рамках «Тижня фізичної культури та спорту» проведено різні заходи:

- тематичні ранкові гімнастики;

- свята і розваги;

- заняття, міні-заняття;

- екскурсії, цільові прогулянки;

- ігри: дидактичні, розвивальні, настільно-поліграфічні;

- випуск групових газет: «Ми за здоровий спосіб життя.»

- читання, розповідання, розглядання творів літератури, фольклору, усної народної творчості про здоров’я та спорт.

Тиждень здоров’я пройшов під  девізом: «Здорова дитина – здорова родина, здорова родина – щаслива країна!». У підготовці та проведенні «Тижня фізичної культури та спорту» приймали участь  працівники закладу та батьки вихованців.

Інструктор з фізичного виховання Коваленко Н. І.

Вихователь – методист Оліферчук Т.В.

Директор ЗДО Теленик О.П.

Аналітична довідка

Виноградівського ЗДО «Барвінок» Виноградівської сільської ради на 01.01.2020 рік

 

 Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2020  навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів. Виходячи з науково-методичної проблеми району, області « Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору» , а також змін, що зазнає дошкільна освіта, педагогічний колектив Виноградівського ЗДО «Барвінок» працює  над такими пріоритетними  завданнями :

1. Становлення дитини як активного суб’єкта життєдіяльності, компетентної особистості.

2. Збагачення  життєвого й пізнавального досвіду дошкільника.

3. Застосування у різних видах активності раніше набутих дошкільниками умінь і засвоєних знань.

4. Формування  світогляду міжособистісного, міжкультурного добросусідства.

  Згідно річного плану реалізовуєм такі завдання:

1. Соціалізація особистості дошкільника на основі інтраіндивідуальної моделі освітнього простору.

2. Забезпечення високої якості та ефективності цілеспрямованого розвитку у сфері патріотичного виховання дошкільня.

3. Використання інноваційних технологій, форм, методів роботи для розвитку особистості дошкільника (екологічне, правове, економічне виховання, художньо-естетичний розвиток).

4. Запровадження компетенції сталого розвитку в ЗДО.

Зміст освітнього процесу в ЗДО »Барвінок» реалізується відповідно до вимог оновленої освітньої програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.

Використовуються парціальні освітні програми:

-  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

-   «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. — Єфименко М. М.);

-«Цікаві шашки», автори Валентина Семизорова, Оксана Романюк;

-  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

- «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.- МалишевськаІ.А. , Демидова С.К.)

1.Режим роботи установи - 10,5 год.

1.2. Електронна адреса ЗДО- dnzbarvinok30@ukr.net

1.3. Сайт ЗДО (гіперссилка) – vynogradivska-gromada.gov.ua

1.4. Працює у програмі  ІСУО курс «Дошкілля»

1.5. Матеріально —технічна база:

- наявний акт на землю - №55114799 від05.03.2016р.

- наявне свідоцтво на право власності -  -САЕ № 683586

1.6.  Придбання:                                                                 

1). Придбано за кошти місцевого бюджету і поставлено на облік:

-     постільна білизни , рушники, ковдри на суму - 26680,00грн;

-    посуд на суму - 6642 ,00грн;

-    водонагрівач на харчоблок - 1шт. 3329,00грн;

-    пилосмок на суму - 4498.00грн;

-    морозильна камера – 7999.00грн;

-виділено кошти на ремонт у сумі 5757,00 грн

2). Передано батьками матеріальних цінностей до ЗДО та поставлено на облік:

   -ігрові куточки та стелажі на суму-5512,00 грн.

  -проведено ремонт груп за кошти батьків – 23983,00 грн

1.7. Допомога закріпленого за установою шефа  - 

1.8. Обсяг фінансування ЗДО:

-    предмети та матеріали  на суму- 24118грн.;

-    природний газ – 30390 грн.,

-    електроенергія  - 71500 грн.,

-     водопостачання – 32280 грн.,

-     продукти харчування – 246928 грн.

 

 

2. Наявний контингент дітей раннього та дошкільного віку по Виноградівській сільській раді

Вік дітей

Кількість дітей(0-6 років), що проживає на території обслуговування

   Кількість дітей у

     ЗДО»Барвінок»

 

Кількість дітей,

охоплених

соцпатронатом

До       1 року

47

-

 

до      2 років

41

-

 

до      3 років

37

20

 

до      4 років

40

32

 

до      5 років

44

36

10

до      б років

52

42

1

до     7 років

18

13

 

  -                    

до    8 років

-

-

 -

Усього - 279 дітей                               Усього -143                                Усього-11

3.  Курсову перепідготовку пройшли 4 педагога: Ратушна І.М., Панченко І.О., Теленик О.П.,  Філенюк Л.І.

4.  Вартість харчування одного дітодня: ясла - 28,00гр, сад - 38,00грн - рішення сесії сільської ради

5. Діти пільгових категорій :

- багатодітні-13

-діти із зони АТО-  1 -Снічко Денис Олександрович, звідки прибув-  Донецька обл, м. Покровськ ,

 дата народження-    03.10.14 р.,

- діти, батьки яких були в АТО -1 дитина: Коваленко Макар Сергійович - 06.09.2016р.

6.   Кадрове забезпечення   -100%

7. Черга на влаштування в ЗДО - 60 дітей  (від 2-х років – 15 дітей;  до 2-х років – 45 дітей)

8. Аналіз виконання норм харчування за 2019 рік:  у середньому -  90 %;   яслі- 93 %;  сад - 88 %.

9.  Гуртки  які працюють у закладі:

Ї№

Назва гуртка

Керівник

Мета

Програма

Кількість дітей

1

Домісолька

Ратушна

музичний керівник

Розвиток у дітей вокальних здібностей

«Веселкова музикотерапія» (Малашевська І А., Демидова С.К.)

12 дітей

2

Здоровячок

Коваленко Н.Л.

інструктор

з фізкультури

Фізичний розвиток дитини, розширення уявлень про здоровий спосіб життя, формування уявлення про туристично-краезнавчу роботу;

«Казкова фізкультура» (Єфименко М.М.) «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В,)

10 дітей

3

Цікаві шашки

Панченко І.О.

вихователь

Сприяти

цілеспрямованому інтелектуальному розвитку дітей, розвитку творчих здібностей, логічного мислення, уваги;

«Цікаві шашки» програма з навчання дітей старшого дошкільтного віку гри в шашки

 (В. Семизорова, (Хроманюк)

12 дітей

4.

Дивосвіт

Ходій Л.П. вихователь

Розвиток художньо-естетичних, творчих, комунікативних здібностей.

«Грайлик» програма з організації театралізованої діяльності (Березіна О.М, Гніровська О.З.)

12 дітей

                                                                                  

                                                                                 Директор ЗДО: __________ О.П.Теленик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Травня, 2020 р., 10:35
Моніторингові дослідження щодо впровадження педагогами інноваційних технологій проводяться щорічно.
30 Квітня, 2020 р., 10:56
Висаджування дерев

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь