Виноградівська територіальна громада
Херсонська область, Херсонський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Дата: 18.09.2018 10:28
Кількість переглядів: 520

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять другої сесії

Виноградівської сільської ради

VІІ скликання

31.08.2018 № 509

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти

 

1. Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (далі – Положення) розроблено відповідно до статей 24, 26, 66 Закону України «Про освіту», статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності розробляє та затверджує Виноградівська сільська рада відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти.

Дія цього Положення поширюється на керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає Виноградівська сільська рада - засновник комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (відділ освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради) далі відділ освіти, культури та спорту:

2

 

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 •  упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Виноградівської сільської ради та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

 •  найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 •  кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 •   дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

5. Для проведення конкурсу начальник відділу освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Механізм формування конкурсної комісії визначається у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

Начальник відділу освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу освіти:

розміщує на офіційному веб-сайті Виноградівської сільської ради інформацію про строк, до якого приймаються пропозиції від:

 • трудового колективу;
 • громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти;
 • громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти;

 

щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду пропозицій, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

Строк подання пропозицій від громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти, трудового колективу щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути більше ніж 10 календарних днів від дня оголошення конкурсу.

До участі у роботі комісії з правом (без права) дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Виноградівської сільської ради впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку представників Виноградівської сільської ради.

 

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), у разі наявності присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • згоду на відеофіксацію;

 

 

4

 

 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами Ф140/о та Ф122/о;
 • 2 фотокартки (4*6 см.);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Відповідальність за достовірність поданих документів несе особа, яка подає документи для участі в конкурсі.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто або поштою до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті Виноградівської сільської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

 

8. Відділ освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- письмового іспиту на знання законодавства України:

 • Конституції України;
 • Закону України "Про запобігання корупції";
 • у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, згідно додатку 1;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, згідно додатку 2;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

10. Загальний час письмового іспиту для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом відділу освіти, культури та спорту Виноградівської сільської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Порядку.

 

11. Для оцінки знань кандидатів використовується п’яти бальна система:

 •  п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти ;
 • чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки керівника закладу загальної середньої освіти;
 • три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
 • два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;
 • один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

12. Екзаменаційні білети та екзаменаційна відомість формуються за зразком форми, наведеної у додатках 3, 4 до цього Положення. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України, "Про запобігання корупції", два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти та  одного ситуаційного завдання – усього 5 питань.

Кількість білетів має бути не менше 20.

 

13.  Публічного захисту претендентом перспективного плану розвитку закладу (до 20 хв.) за такими критеріями:

 • актуальність;
 • прогностичність;
 • ефективність;
 • реалістичність;
 • повнота та цілісність програми;
 • змістовність;
 • наявність управління;
 • здійснення контролю;
 • соціальна відкритість;
 • культура оформлення.

 

14. Конкурсний відбір кандидатів проводиться в режимі відеофіксації та за можливості відеотрансляції конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

15. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

 

16. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

17. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

 

 

 

                                                            

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь